• nadgodziny

Zbieraj dowody!

 

Nagrywaj,

Kopiuj,

Archiwizuj,

Pozyskuj świadków!

 

Dowodem może być wszystko czemu sąd przyda walor dowodowy. 

 

PAMIĘTAJ!

 

Ciężar dowodowy spoczywa na tym, kto wywodzi skutki prawne ze swoich twierdzeń. W Twoim wypadku – na Tobie! 

 

Ta cywilistyczna zasada obowiązuje także przed sądem pracy, jednak w sprawach o nadgodziny dzięki mądrości sędziów została odrobinę zliberalizowania.

Jeśli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie zaprezentujesz materiałów potwierdzających wszystkie przepracowane nadgodziny – możesz oszacować swoje roszczenie, uśredniając dniówki nadgodzinowe. 

 

A co w przypadku nienormowanego czasu pracy i kadry kierowniczej?

 

Wy także możecie walczyć o nadgodziny!

Zadania kadry kierowniczej oraz pracowników, których czas pracy mierzony jest wymiarem zadań powinny być tak ułożone, aby można je było wykonać w ramach norm kodeksowych.

 

Walcz o dodatkowe wynagrodzenie jeszcze w okresie zatrudnienia!

Jeśli jednak obawiasz się nieprzyjaznej reakcji pracodawcy, dbaj o dowody. Być może po rozwiązaniu umowy o pracę zarządasz wypłaty. 
 

PAMIĘTAJ O TRZYLETNIM OKRESIE PRZEDAWNIENIA!

art. „Nadgodziny dla dyrektora”