Prawo pracy Warszawa

Prawo pracy to zbiór przepisów związanych ze stosunkiem pracy, które określają
prawa, a także obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. W zakres prawa
pracy wchodzą regulacje dotyczące m.in.: powstania i ustania stosunku pracy,
obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochrona pracy,
bezpieczeństwo i higiena pracy, jak również rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

 

Z prawem pracy spotykamy się na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego
sprawy. Podstawowym źródłem prawa pracy jest Kodeks Pracy, ustawy i akty
wykonawcze, układy zbiorowe pracy, regulamin i statuty, które określają prawa i
obowiązki każdej ze stron. Warto je wszystkie znać, by móc ubiegać się o
respektowanie swoich praw niezależnie od tego, czy jest się pracownikiem, czy
pracodawcą. Nie będąc prawnikiem trudno jednak samemu stwierdzić, które z
przepisów w nim zawartych są przestrzegane, a które są łamane.

 

Z pomocą z pewnością przyjdą prawnicy, szczególnie ci, którzy zatrudnieni są w
kancelarii prawa pracy takiej, jak na przykład świadcząca swoje usługi w Warszawie
kancelaria Lexstrada. Adwokaci zajmują się sprawami takimi, jak ochrona pracy
kobiet, mobbing, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie, upomnienie, jak również
nagana. Co więcej, prawnicy pomagają klientom, którzy borykają się z problemem
nadgodzin, podatkami, a także tzw. umowami śmieciowymi, które nie są dla nich
korzystne.

 

Prawo pracy warto znać, dlatego przy wszystkich spornych kwestiach dobrze jest
zwrócić się o pomoc do ekspertów. Kancelaria prawa pracy Lextrada zatrudnia
doświadczonych, dobrze przeszkolonych prawników, którzy oferują pomoc prawną
zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i
uczestnictwu w różnego typu szkoleniach i konferencjach, prawnicy posiadają
szeroką wiedzę na temat prawa pracy i są w stanie pomóc nawet w najbardziej
zawikłanych sprawach.