DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PONOWNIE MOŻLIWY OD 9 LISTOPADA 2020 ROKU!

Tak mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada br. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego może skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka w wieku do 8 lat, a w przypadku stopnia niepełnosprawności - do lat 18, w przypadku:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko;
  • niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;
  • zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19. 

Gdy powyższe placówki pozostają otwarte, a ubezpieczony jest zwolniony  od wykonywania pracy, w okresie obowiązywania epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy także przysługuje. 

Obecne rozporządzenie przewiduje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał wyłącznie do 29 listopada 2020 r. Czy Rada Ministrów zdecyduje się na kolejne przedłużenie w tym zakresie? Tego na razie nie wiemy, ale śledzimy z uwagą cały proces legislacyjny.

Warto przypomnieć, że powyżej omawiany dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się w pulę tzw. normalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonym rodzicom dziecka w wymiarze co do zasady 60 dni, a niektórych przypadkach - 30 lub 14 dni w ciągu roku.

Zasiłek etatowca przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru składek, które uzależnione są od wysokości osiąganego przychodu.