Odwołania od decyzji odmownych dotyczących świadczeń z tarczy antykryzysowej

Jeżeli złożyłeś wniosek i nie otrzymałeś świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub nie przyznano Ci zwolnienia ze składek ZUS, przewidzianego w tzw. Tarczy antykryzysowej, skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalną obsługę postepowań odwoławczych w sprawach należnych świadczeń.