Pracowniku! Różne kody na zwolnieniu nie przedłużą już chorobowego. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych.

Miałeś pechowy rok. Najpierw złamałeś rękę, nie minęło 60 dni od kiedy wróciłeś do pracy i złapała Cię grypa. Po krótkim czasie znów zaszwankowało zdrowie? Od przyszłego roku musisz uważać na przekroczenie okresu zasiłkowego!

1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie obszerna nowelizacja ustaw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Przewiduje ona między innymi, że każde zwolnienie lekarskie, niezależnie od przyczyny jego wystawienia, wystawione w okresie 60 dni, będzie wliczane do limitu 182 dni okresu zasiłkowego. Obecnie do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nieobecności spowodowane tą samą chorobą. Od przyszłego roku kod zwolnienia nie będzie miał znaczenia.
Innymi słowy, jeżeli od ostatniej nieobecności z powodu choroby nie minie 60 dni, niezależnie od kodu choroby na zwolnieniu, limit dni zasiłkowych się zmniejszy za cały okres choroby. Dla zobrazowania przyjmijmy, że z powodu operacji kręgosłupa przebywasz na zwolnieniu 102 dni. 7 dni po powrocie do pracy łapiesz grypę - lekarz kieruje Cię na czternastodniowe zwolnienie. Znów wracasz do pracy. Niestety, w związku z powikłaniami po grypie dostałeś paraliżu ręki. Po tygodniu znów lądujesz na zwolnieniu, które trwa 66 dni. W ten sposób wykorzystałeś limit 182 dni zasiłkowych, co oznacza, że za dalsze przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie będzie przysługiwał Ci zasiłek choroby. Przerwa w przebywaniu na chorobowym musi bowiem wynieść więcej niż 60 dni, aby limit się odnowił.

Omawiana nowelizacja wprowadza także krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Od nowego roku zatem, w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim po ustaniu stosunku pracy zasiłek chorobowy będzie przysługiwał wyłącznie przez 91 dni, niezależnie od limitu. Wysokość tego zasiłku, tak jak dotychczas, będzie ustalana na podstawie wymiaru składek do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zapewne dobrą wiadomością jest fakt, iż od stycznia 2022 r. zasiłek w wysokości 80 %, a nie jak dotąd 70 % wynagrodzenia, będzie przysługiwał także za okres pobytu w szpitalu, niezależnie od jego długości. Obecnie 80 % należy się wyłącznie osobom po 50 roku życia i to od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy.

Nowością będzie także prawo do zasiłku macierzyńskiego dla osób, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia. Wynika z tego, że w przypadku np. likwidacji zakładu pracy w okresie ciąży, po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński nadal będzie przysługiwał nawet, gdy rodzin nie znajdzie innej pracy.

Od nowego roku zwiększą się jednocześnie uprawnienia ZUSu. Jak podano w uzasadnieniu do projektu ustawy, w przypadku braku pełnej i rzetelnej dokumentacji przekazywanej przez płatników składek, ZUS będzie mógł pozyskiwać niezbędne dane konieczne do przyznania prawa i wypłaty świadczeń zarówno od ubezpieczonego (pracownika) jak i płatnika składek (pracodawcy).

Źródło: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 1621.