Świadek mimo woli (nadgodziny i praca zdalna)

Przytul współmałżonka, pochwal dziecko, pokochaj teściową (teścia), ukłoń się sąsiadowi. 

Już wkrótce mogą być świadkami w Twoich pozwach o nadgodziny. 

Zgodnie z Art. 151 k.p. praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Przepis ten odnosi się także do pracy zdalnej. Co prawda faktycznym szefem, organizatorem czasu pracy stał się obywatel COVID-19- jednak szefa się nie wybiera. 

W procesach „nadgodzinowych” największym problemem są zwykle dowody. Odwieczna zasada głosząca, iż ciężar dowodowy spoczywa na wywodzącym skutki prawne ze swych twierdzeń, załamuje się nieco właśnie na gruncie procesów o nadgodziny. Ugruntowane stanowisko orzecznictwa i doktryny głosi, że „machinacje” pracodawcy w ewidencji czasu pracy („nieoczekiwany pożar akt osobowych”, „zalania archiwów”, „przyspieszone blaknięcie tuszu”) pozwala na zliberalizowanie ciężaru dowodowego na korzyść pracownika. – Najczęściej przejawia się to dopuszczalnością zaokrągleń czy też po prostu przyjęcia, że udowodnienie stanu faktycznego w określonym czasie (niezbite dowody pracy od stycznia 2015 do stycznia 2017 w wymiarze 12 godzin dziennie), przy jednoczesnym zaginięciu ewidencji czasu pracy za okres od lutego 2017 do grudnia 2017 pozwala domniemywać, że przez cały 3-letni okres praca wykonywana była 12 godzin dziennie.

Paradoksalnie obecna sytuacja, która wydawałaby się sprzyjać dalszej liberalizacji, uelastycznieniu procesu dowodowego, nakazuje szczególną dbałość o dowody. I to zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Konieczne jest więc wprowadzenie nowych, przejrzystych reguł ewidencjonowania czasu pracy, które dostosowane będą do nadzwyczajnej sytuacji. Może to przyjąć formę zaleceń, dyrektyw czy też nowelizacji regulaminu pracy.

Pracowniku, zadbaj także o stosunki z najbliższymi: przytul współmałżonka, pochwal dziecko, pokochaj teściową (teścia), ukłoń się sąsiadowi. Już wkrótce możesz usłyszeć od nich w sądzie: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”.

Warto, aby ich wiedza była spójna z Twoimi oczekiwaniami! 

Pracodawco-zadbaj o procedury. Pozwól, aby to one a nie zeznania sąsiada kreowały werdykt!