Urlop w czasach zarazy

Wzór:

SKIEROWANIE

Na urlop wypoczynkowy za rok bieżący oraz na zaległy urlop wypoczynkowy.

Informuję, że zgodnie ze stanem na dzień .................. posiada Pan/i/ ............ dni niewykorzystanego urlopu za rok .......... .

Wobec powyższego, w celu wypełnienia ciążącego na Pracodawcy obowiązku udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego kieruję Pan/ią/a na urlop wypoczynkowy od dnia .............. do dnia ................

Urlop należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Za wykorzystywanie urlopu niezgodnie z jego przeznaczeniem uważa się w szczególności:

-opuszczanie domu bądź mieszkania

-wysiłek fizyczny w grupach przekraczających 2 osoby

-wynajem hotelu

-wyjazd poza granicę R.P.

-rozmowa z obywatelem przy niezachowaniu odległości 2 metrów

-spożywanie posiłków w restauracji

-czytanie książek do 7 dni od daty ich zakupu bądź pożyczenia 

-zakupy w sklepach innych aniżeli spożywcze -za wyjątkiem Leroy Merlin -gdzie, jak wiadomo, niemożliwe jest zarażenie się koronawirusem !

-wykonywanie wszelkich innych czynności zwyczajowo kojarzących się z wypoczynkiem

Powyższe skierowanie brzmi jak kiepski żart, jednak koronawirus spowodował, że szybko zapomnieliśmy o podstawowym celu urlopu wypoczynkowego. Podstawowy cel (nomen omen- wypoczynek) absolutnie nie pozwala wysyłać pracowników na urlop w obecnej sytuacji.

Cel urlopu w sposób jasny wynika z konstytucji - art. 66 ust. 2 Konstytucji RP oraz z  art. 31 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Wysłanie pracownika na urlop w obecnej, koronawirusowej sytuacji, to nic innego jak zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. 

Niemożność kwalifikowania tego okresu jako urlop wypoczynkowy nie oznacza nieelastycznego zachowania się w nieprzewidzianej sytuacji, oznacza jedynie konieczność ustawowego uregulowania materii. 

Nie wykorzystujmy trudnych sytuacji do budowy niesmacznych precedensów. 

Urlop w czasie koronowirusa brzmi podobnie jak zawody pływackie w basenie bez wody!

Uważajmy - od zawodów pływackich blisko do skoków!