Urlop wypoczynkowy 2019 - do kiedy należy go wykorzystać?

Wakacje w pełni, dlatego wiele osób zapomniało już na chwilę o swoich zawodowych obowiązkach i odpoczywa od codziennych zajęć. Co z osobami, które wciąż nie zaplanowały dni wolnych od pracy? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o urlopie wypoczynkowym 2019 - do kiedy należy go wykorzystać? 

Wymiar urlopu wypoczynkowego 

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego zostały wyraźnie określone w Kodeksie pracy i zmieniają się w zależności od tego, jak długi jest okres zatrudnienia danej osoby. W praktyce, na początku swojej drogi zawodowej zyskujemy kolejne, możliwe do wykorzystania dni wolne wraz z każdym następnym miesiącem. W konsekwencji, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat przysługuje mu 20 dni urlopu w ciągu roku, natomiast po przekroczeniu 10 lat pracy liczba tych dni zwiększa się do 26 (do stażu pracy wlicza się między innymi poszczególne etapy nauki - w szkole zawodowej, ogólnokształcącej, policealnej oraz wyższej). Co ważne, według obowiązujących przepisów jedna z części urlopu wypoczynkowego musi wynosić przynajmniej 14 dni kalendarzowych, jednak o tym kiedy i jak zostaną podzielone zarówno te, jak i pozostałe dni wolne decyduje sam pracownik. Poza pulą dni wolnych uzależnionych od długości stażu, każdy pracownik ma również prawo do tak zwanego urlopu na żądanie (4 dni w roku).    

Urlop wypoczynkowy 2019

Zgodnie z bieżącym stanem prawnym, wyróżniony powyżej wymiar urlopu obowiązuje także w 2019 roku. Pojawiające się w mediach pogłoski na temat wydłużenia okresu wypoczynkowego przysługującego pracownikom wciąż nie mają bowiem swojego odzwierciedlenia w zakończonych procesach legislacyjnych. Obecnie, obowiązkowe wakacje każdy pracownik jest w stanie dowolnie zaplanować po wcześniejszej konsultacji z pracodawcą. W wyjątkowych przypadkach, gdy pracownik posiada jakiś urlop zaległy, a nie zamierza z niego korzystać, pracodawca może go do tego zmusić, narzucając konkretny termin. Podobna sytuacja będzie miała miejsce podczas okresu wypowiedzenia. Warto również wiedzieć o tym, że za w pełni niewykorzystany urlop pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, którego wysokość powinna wynosić tyle, ile stawka za wykonywaną w normalnym wymiarze godzin pracę.  

Do kiedy należy wykorzystać urlop? 

Jeśli pracownik nie chce wykorzystać całej puli przysługującego mu urlopu może niejako pozostawić go do wykorzystania w roku następnym. Jest to dobre rozwiązania zwłaszcza dla tych osób, które chciałyby wyjechać na nieco dłuższe wakacje lub potrzebują dodatkowego urlopu w związku ze sprawami rodzinnymi. Istotne jest jednak to, że tego rodzaju dni wolne powinny zostać zaplanowane najpóźniej do 30 września 2020 roku - trzeba mieć na uwadze to, iż planowanie nie jest jednoznaczne z korzystaniem z urlopu - może on wobec tego rozpocząć się po 30. września. Nabywający kolejne lata stażu pracy nowi pracownicy muszą ponadto zwracać uwagę na to, że gdy zostaną zatrudnieni pod koniec roku, ich urlop będzie mógł się rozpocząć dopiero w następnym roku.  

Otrzymanie urlopu wypoczynkowego w 2019 roku podlega takim samym zasadom jakie od kilku lat są umieszczone w Kodeksie pracy. Długość planowanych wakacji ściśle wiąże się przede wszystkim z posiadanym stażem pracy. Niewykorzystany urlop może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny lub zostać wykorzystany przez pracownika w kolejnym roku.