Księgowość, kadry, płace dla spółek cywilnych

Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, jest tworzona przez osoby fizyczne, które są w tym przedsięwzięciu przedsiębiorcami. Każdy z nich posiada swój własny numer wpisu do ewidencji. Spółka cywilna posiada swój numer NIP i REGON. 

Spółka cywilna jest zobligowana do prowadzenia księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Księgowość spółki cywilnej może być prowadzona w formie uproszczonej i pełnej.  Opcję uproszczoną często wybierają początkujący przedsiębiorcy, głównie ze względu na mniejszy zakres obowiązków i brak wymogu prowadzenia pełnej księgowości spółki cywilnej od początku prowadzenia działalności.

Pełna księgowość w spółce cywilnej jest określana prawnie. Szczegółowej ewidencji podlegają przedsiębiorcy, którzy w ramach spółki uzyskali w minionym roku rozliczeniowym przychody większe lub równe 2 milionom euro. Jest jeszcze jedna sytuacja, gdy wspólnicy od początku prowadzenia działalności powinni prowadzić pełną księgowość spółki cywilnej. Jeśli co najmniej jeden z przedsiębiorców nie jest osobą fizyczną lub ma status ułomnej osoby prawnej (nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną), spółka musi zrezygnować z księgowości uproszczonej. 

 

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikację projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • pomoc w prowadzeniu spraw spółki,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • reprezentowanie przed US,
 • reprezentowanie przed PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych (RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.