Księgowość, kadry, płace dla spółek osobowych

Spółki osobowe to spółki prawa handlowego, których funkcjonowanie jest oparte na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy wspólników, skład osobowy jest co do zasady stały, a celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Mogą one również we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Działalność prowadzona przez spółki może wiązać się z koniecznością prowadzenia przez spółkę pełnej rachunkowości, ale obowiązek ten nie dotyczy bezwarunkowo wszystkich spółek prawa handlowego. 

Nasi specjaliści pomogą rozstrzygnąć kiedy i pod jakimi warunkami spółka osobowa musi prowadzić księgi rachunkowe, a kiedy tego obowiązku można uniknąć.

 

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikację projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudniania pracowników,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • reprezentowanie przed US,
 • reprezentowanie przed PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych (RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.