Księgowość, kadry, płace dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Wśród wielu form prowadzenia działalności gospodarczej, najczęściej spotykaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta, dzięki temu, iż posiada osobowość prawną, może zawierać zobowiązania i być stroną różnych czynności prawnych. Spółkę reprezentuje zarząd, który podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jej działalności. Odpowiedzialność materialna wspólników – jak sama nazwa wskazuje – jest ograniczona do wysokości  wniesionych wkładów. 

W kwestii księgowości, spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, co oznacza, że każdy koszt i każdy przychód spółki musi być odpowiednio ewidencjonowany.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Kodeksem spółek handlowych, księgowość spółki z o.o. obejmuje ewidencjonowanie wszelkich przepływów gotówkowych i bezgotówkowych w firmie, a także przygotowanie sprawozdania finansowego z jej działalności. Niezbędne jest założenie firmowego rachunku bankowego, a wszystkie operacje finansowe na nim dokonywane muszą być powiązane z konkretnym wpisem w księgach rachunkowych. Te same zasady dotyczą transakcji gotówkowych, które muszą być uwzględnione w raporcie kasowym.

 

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikacja projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • pomoc w prowadzeniu spraw spółki,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • reprezentowanie przed US,
 • reprezentowanie przed PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych (RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.