Księgowość, kadry, płace dla stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych

Stowarzyszenia, fundacje oraz związki zawodowe stanowią w Polsce najliczniejszą grupę organizacji pozarządowych. Wszystkie te organizacje są zobowiązane do prowadzenia księgowości, nawet wówczas, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie.

Księgowość w organizacji pozarządowej może być prowadzona w dwóch wariantach:

 • pełna księgowość — według ustalonej polityki księgowości i planu kont,
 • księgowość podatkowa — uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.

Organizacja samej rachunkowości w organizacji pozarządowej zależy przede wszystkim od rodzaju jednostki, wartości majątku, zakresu działalności, ilości zatrudnionych osób, wymagań i potrzeb informacyjnych kierownika oraz jej członków.

Prowadzenie organizacji pozarządowej wiąże się z przestrzeganiem wielu przepisów, specyficznych dla tej branży, a często zupełnie odmiennych od przepisów obowiązujących podmioty działające komercyjnie. 

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikację projektów, statutów, regulaminów, uchwał,
 • tworzenie polityki rachunkowości i planu kont indywidualnie dopasowanego do organizacji,
 • pomoc prawną w bieżącej działalności,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • reprezentowanie przed US,
 • reprezentowanie przed PIP,
 • wsparcie prawne przy sporządzaniu i zawieraniu umów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych/ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie kadr,
 • tworzenie listy płac i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzenie deklaracji podatkowej i ZUS,
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestru VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie dotacji, grantów, darowizn i inne formy wsparcia spotykane w NGO,
 • wsparcie podczas kontroli, audytów, rozliczania dofinansowań,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych (RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.