Kajdany do zdjęcia

Lojalka przywiązała Cię do pracodawcy????? Kajdany do zdjęcia!!!!!

Jeśli podpisałeś lojalkę i obawiasz się, że będziesz musiał pracować 3 lata, bądź zwrócić pieniądze za szkolenia pamiętaj!:
 

• Umowa, którą zawarłeś może być nieważna jeśli zostałeś zmuszony do jej podpisania: "podpisujesz albo żegnany się…"
 

• Nawet jeśli podpisałeś ją dobrowolnie jej "nieważność" może wynikać z faktu, że skierowano Cię na niepotrzebne szkolenie…
 

Zgodnie z art 102 k.p. kwalifikacje, które zdobędziesz muszą być „konieczne do wykonywania pracy” określonego rodzaju, bądź na określonym stanowisku. Nawet jeśli w przepisach wewnętrznych (układach zbiorowych, regulaminach wynagradzania itd.) mowa jest, że na określonym stanowisku konieczne są określone kwalifikacje to zapisy te nie zawsze zobowiązują Cię do ich posiadania. Mogą to być zwykłe "fanaberie pracodawcy" niemające mocy prawnej!!!!
 

Często miast wprowadzenia nowych technologii, bądź innowacji organizacyjnych pracodawca wysyła Cię na szkolenie nie po to abyś polepszył swe kwalifikacje. Szkolenia często powodują, że jesteś wygodniejszy tu i teraz nie zwiększając siły twego CV.
 

Uwolnij się zanim miną 3 lata!!! Bądź szybszy…

 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.