Pracodawco! W NOWYM ROKU ZWAŻ PTAKA!

Brak, błędne lub niezgodne stosowanie kryterium zróżnicowania socjalnego w wydatkach ponoszonych przez pracodawców z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) może skutkować odpowiedzialnością karną nie tylko na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS lecz również Kodeksu karnego skarbowego. O tym, jak istotnym jest zachowanie tego kryterium dowiódł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. (III AUa 1127/2), rozważając problem prawny, którego głównym bohaterem okazał się nikt inny jak ptak hodowlany.

 

Różnorodność świadczeń czyli indyk indykowi nie równy.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS działalnością socjalną pracodawcy jest udzielanie pracownikom pomocy materialnej lub finansowej. Znaczenie pomocy rzeczowej jest istotne ponieważ służy ona zaspakajaniu pilnych, bieżących potrzeb pracowników.  Do tego typu świadczeń rzeczowych, przewidzianych ZFŚS Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. zaliczony został … indyk. Pamiętać jednak należy, iż każde świadczenie musi być przyznane w oparciu o zastosowanie kryterium socjalnego. W jaki sposób je zachować przyznając indyka?

 

Sądu Najwyższego rozważania ornitologiczno - prawne

 

Zakład opieki zdrowotnej, z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, postanowił  złagodzić różnice w poziomie życia zatrudnionych pracowników i ich rodzin poprzez przyznanie świadczenia rzeczowego w postaci indyka. Pojawił się jednak problem prawny na tyle poważny, że jego rozwiązaniem musiał zająć się Sąd Najwyższy. Jak bowiem zróżnicować owe, martwe już na szczęście świadczenie, w oparciu o kryteria socjalne? Jakie stanowisko przyjął Sąd?

 

Skrzydełko czy nóżka?

 

Rozważając kwestię świadczeń rzeczowych przyznanych przez Zakład opieki zdrowotnej Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż uwzględniając nietypowy charakter tych świadczeń, trudnym jest w rzeczywistości stosować kryterium socjalne ponieważ doprowadziłoby to do absurdalnej sytuacji w której w zależności od dochodu brutto przypadającego na członka rodziny, pracownik otrzymywałby większą lub mniejszą część indyka.  Różnicowanie owych „świadczeń” zgodnie z opinią Sądu Najwyższego wypaczałoby charakter świadczenia (i nie tylko). Pozostaje nam wierzyć, że w nadchodzącym roku sądy będą musiały mierzyć się z o wiele bardziej „poważnymi” problemami.

 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.