Regulamin sklepu internetowego – koniec polowania na klauzule?

W ostatnim czasie ze strony przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe coraz częściej słychać głosy, iż postępowanie o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone oraz rejestr prowadzony przez Prezesa UOKiK, stały się̨ narzędziem do prowadzenia swoistego polowania na klauzule.
 

Właściciele sklepów internetowych w wielu wypadkach mieli poczucie, iż̇ to nie ochrona konsumenta była podstawowym celem kierowania roszczeń w stosunku do nich.
 

Na skutek zmian wprowadzonych do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) Oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) wydaje się, iż  proceder ten z czysto prozaicznych powodów zostanie wyeliminowany. W obu omawianych aktach prawnych obniżono bowiem minimalne stawki za czynności profesjonalnych pełnomocników w sprawach o ustalenie wzorca umowy za niedozwolone z 360 zł do 60zł! O ile, w poprzednim stanie prawnym, wobec rozbudowanej listy klauzul niedozwolonych oraz (w zakresie tym) skuteczności prawomocnych wyroków sądu wobec osób trzecich, walka o egzekwowanie praw konsumentów (oprócz realizacji niewątpliwie szczytnej idei) mogła być atrakcyjnym źródłem dochodu, sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie!!!
 

W konsekwencji po 14 lutym 2013 roku przedsiębiorcy mogą̨ spać spokojniej, choć oczywiście nie oznacza to, iż kwestie prawidłowego sporządzenia regulaminu sklepu internetowego należy zlekceważyć
 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.