Zadbaj o wykształcenie swojego dziecka - przyszłość jest ważna. Może studia prawnicze?

Uchwała „siódemkowa” Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r. (I PZP 3/09), której to sąd nadał moc zasady prawnej, stwierdza że stawka kosztów zastępstwa prawnego dla profesjonalnego pełnomocnika strony w sprawie ze stosunku pracy o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia wynosi 60 zł Skutkuje to tym, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu, długości postępowania czy też stopnia zawiłości sprawy, koszty zastępstwa procesowego wynosić będą „aż” 60 zł.
 

Łatwo jest sobie wyobrazić sprawę, w której wartości przedmiotu sporu wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, spór trwa miesiącami jeśli nie latami, adwokat poświęca dziesiątki godzin pracy by w końcu sąd mógł orzec wyrok, w którym to przyzna niebagatelną kwotę 60 zł tytułem kosztów zastępstwa.
 

Doprowadza to do sytuacji ze proces trwający 3,4 lata przy 200 godzinnym zaangażowaniu  adwokata , przyniesie mu 30 groszowy przychód (nie mylić z dochodem) za godzinę pracy.
 

Kto może być zadowolony z takiego stanu rzeczy? Klient, który zapłaci za proces kilka tysięcy złotych, jednakowoż od strony przegrywajacej otrzyma 60 zł czy też jego „świetnie zarabiający" prawnik?
 

Można zrozumieć, że podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy było konieczne i rozwiałowątpliwości panujące w doktrynie. Trudno jednak zaakceptować bezczynność Ministra Sprawiedliwości a nawet Parlamentu. Gdzie logika? Przepisy Kodeksu pracy, które służyć mają ochronie pracownika jako "materialnie słabszej strony stosunku pracy" mogą być łamane z uwagi na niepodejmowanie procesów przez pracowników z uwagi na niemożność  odzyskania kosztów poniesionych na pełnomocnika.
 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.