• podatki a prawo pracy

Podatki
a prawo pracy

 

Nasze usługi doradztwa podatkowe skierowane są przede wszystkim do:

 

• Pracodawców;

• Cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce;

• Pracowników oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski;

• Członków zarządów, rad nadzorczych oraz kadry menedżerskiej;

• Osób uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów oraz projektów wynalazczych;

• Wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą 

 

Zakres:

 

• Efektywne podatkowo struktury zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej;

• Podatkowe aspekty wynagradzania członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej;

• Programy motywacyjne dla członków zarządów, rad nadzorczych i kadry kierowniczej,

• Specjalistyczna obsługa klientów niemieckojęzycznych (German desk).

 

jak również:

 

• Doradztwo dotyczące obowiązków podatnika i pracodawcy;

• Przygotowywanie rozliczeń podatkowych;

• Występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP / PESEL) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany;

• Reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów).