zwolnienie dyscyplinarne

- nie powtarzaj błędu w postaci wskazania jako przyczyny „ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych” czy „utraty zaufania”

- wskaż konkretne zarzuty – Sąd nie pozwoli na ich późniejsze uszczegółowienie – zadbaj więc o wskazanie dat, kwot, lokalizacji, świadków itp., itd.

- pamiętaj: masz tylko miesiąc od dowiedzenia się przez Ciebie o przewinieniu pracownika

- jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do konieczności rozstania się z pracownikiem w trybie natychmiastowym, zastosuj karę upomnienia bądź nagany, pomoże ci to w ewentualnym późniejszym wypowiedzeniu