upomnienie, nagana

czyli kary o małej dolegliwości ale o wielkiej wadze:

Z reguły pracownik nie sprzeciwia się zastosowanym karom. W przypadku konieczności wypowiedzenia umowy jego bierność będzie służyła Twoim interesom. Nie sprzeciwianie się nałożonej karze uznane zostanie przez Sąd jako przyznanie się pracownika do winy. Ułatwi Ci to skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę.