podatki a prawo pracy

Nasze usługi doradztwa podatkowe skierowane są przede wszystkim do:

- Pracodawców;
- Cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce;
- Pracowników oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski;
- Członków zarządów, rad nadzorczych oraz kadry menedżerskiej;
- Osób uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów oraz projektów wynalazczych;
- Wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą 

Zakres:
- Efektywne podatkowo struktury zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej;
- Podatkowe aspekty wynagradzania członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej;
Programy motywacyjne dla członków zarządów, rad nadzorczych i kadry kierowniczej,
- Specjalistyczna obsługa klientów niemieckojęzycznych (German desk).

jak również:
- Doradztwo dotyczące obowiązków podatnika i pracodawcy;
- Przygotowywanie rozliczeń podatkowych;
- Występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP / PESEL) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany;
- Reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów).