• zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 k.p.)

Zastosowano w stosunku do Ciebie najbardziej dolegliwy środek – art. 52 k.p.?

- Jeśli bezzasadnie zarzucono Ci ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, pomożemy wykazać, że zarzuty są wyssane z palca,
- Pomożemy oczyścić Twoje świadectwo pracy z hańbiącego art. 52.

Pomożemy w Twojej walce, jeśli:


-  Zrobiono to naruszając przepisy,
-  Przyczyny wskazane w uzasadnieniu były niekonkretne lub nieprawdziwe.
- Nie wypłacono Ci odprawy przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych (pamiętaj! Jeśli zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 osób, możesz żądać odprawy także w przypadku jednostkowych zwolnień!). 
art. „6x wynagrodzenie za pracę”


Poprowadzimy sprawy  o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o odprawę przewidzianą  ustawą o zwolnieniach grupowych. Walka o odszkodowanie nie eliminuje możliwości walki o odprawę.
art. „6x wynagrodzenie za pracę”


Bywa, że dyscyplinarka jest epilogiem działań mobbingowych oglądaj „Nie daj się pracodawcy - o mobbingu w Polsce” - wtedy masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Kluczowe okażą się dowody – wskażemy Ci jakie będą potrzebne. Pamiętaj! 14 dni to mało.
Nie zwlekaj. Zróbmy to dobrze razem!

Jeśli obawiasz się, że niebawem dojdzie do bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, zadbaj o dowody na swoją korzyść. Po rozwiązaniu umowy możesz zostać odsunięty od stanowiska pracy, dokumentów oraz dostępu do firmowej poczty e-mail. Jeśli liczysz na zeznania świadków, możesz się srogo zawieść. Koledzy i koleżanki mają rodziny, kredyty i inne płatności, które spowodują, że nagle stracą pamięć.


ZADBAJ O KONKRETNE DOWODY WCZEŚNIEJ!