ochrona danych osobowych

 

- audyt poziomu ochrony danych
- dokumentacja dot. ochrony danych tj:

a) polityka bezpieczeństwa informacji
b) instrukcja zarządzania systemami
c) dokumentacja dot. zatrudnienia
d) regulaminy
e) polityki prywatności
f) wzory sprawozdań

- opiniowanie działań i projektów
- weryfikacja klauzul zgody
- modyfikacja klauzul zgody
- weryfikacja umów gospodarczych
- wzory umów powierzenia przetwarzania
- analiza zasadności powołania IOD
- dokumentacja dot. powołania IOD 
- analiza prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
- przekazywanie/ udostępnianie danych do Państw trzecich 

a) dokumentacja

- szkolenia:

a) dla pracowników
b) dla kadry zarządzającej
c) dla księgowych
d) dla rekruterów
e) dla  przedsiębiorców
f) dla Inspektora Ochrony Danych

- stała obsługa prawna z zakresu ochrony danych