zakaz konkurencji

Pytanie:
Zawarłeś umowę o zakazie konkurencji?

Wskazówka:
Sprawdź, czy w istocie ją zawarłeś.
Podpis złożony przez Ciebie nie musi oznaczać poddania się rygorom Rozdziału IIa Działu IV k.p.

Stan faktyczny 1:
Zawarłeś umowę zlecenia, umowę o dzieło czy inną umowę cywilnoprawną. W umowie przewidziano zakaz konkurencji przez okres 5 lat od jej rozwiązania. Za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej umowa nie przewiduje odszkodowania. 

Pytanie:
Czy przysługuje Ci odszkodowanie przewidziane kodeksem pracy?

Odpowiedź:
To wielce prawdopodobne. Być może umowa zlecenia jest w istocie umową o pracę. Wtedy możesz żądać odszkodowania. 

Stan faktyczny 2:
Rozwiązano z Tobą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, informując o wygaśnięciu przyczyn jej zawarcia. 

Pytanie:
Nie dostaniesz odszkodowania?

Odpowiedź:
Należy dokładnie przeczytać umowę. W większości przypadków rozwiązanie umowy nie wpływa na prawo do odszkodowania! – minimum 25%. 

Stan faktyczny:
Twoje zarobki wynosiły 150 tys. miesięcznie. Zawarłeś umowę o zakazie konkurencji przez okres 5 lat od jej rozwiązania. Odszkodowanie miesięczne przewidziane umownie – 150 tys. 

Od 5 lat mieszkasz w toskańskiej rezydencji, racząc się namiętnie tamtejszym winem nalewanym Ci przez miejscowe piękności. Dostałeś list z Polski. Informują w nim, że tajemnica, której chęć nieujawniania legła u podstaw podpisania umowy nie jest już tajemnicą, w związku z czym umowa wygasa.
Czy musisz zamienić dobry rocznik wina i sos truflowy na polską czystą z kotletem panierowanym?

Odpowiedź:
Postaramy się, abyś został w Toskanii.

ODPOCZNIJ PO WALCE!

 

Jeśli jednak obawiasz się nieprzyjaznej reakcji pracodawcy, dbaj o dowody. Być może po rozwiązaniu umowy o pracę zażądasz wypłaty. 

 

 

PAMIĘTAJ O TRZYLETNIM OKRESIE PRZEDAWNIENIA!

 

art. „Nadgodziny dla dyrektora”