ZUS

FAZY

Faza I

prior tempore potior iure [łac., ‘pierwszy w czasie, lepszy w prawie’],

W trakcie postępowań ZUS prowadzi tzw. „POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE”.
Na tym etapie ZUS zobowiązuje do przesłania (z pozoru niewinnych) informacji i dokumentów.
Wbrew pozorom tworzonym przez ZUS – jest to często kluczowy moment, a błędy, nieporadność i „zwykle zaufanie dla pracowników ZUS” mogą mieć kluczowe znaczenie i nieodwracalne skutki.


Pamiętajmy! Pracownik ZUS nie jest naszym sprzymierzeńcem. Jego zadaniem jest zasilenie państwowej kabzy!
Stanowczo polecamy skontaktowanie się z kancelarią już na tym etapie. Taka decyzja często prowadzi do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy! Należy stosować postawę znaną z postępowań karnych – „Udzielę wyjaśnień po skontaktowaniu się z moim pełnomocnikiem”.

 

Faza II

Odwołania:

 • Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek.
 • Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego.
 • Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o zasiłek macierzyński.
 • Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
 • Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do zasiłku macierzyńskiego.
 • Odwołanie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy.
 • Odwołanie w sprawach z zakresu chorób zawodowych.
 • Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych.
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia rentowego.
 • Odwołania w sprawie odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub choroby zawodowej.
 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika oraz komisji lekarskiej ZUS.

 

Faza lll

Reprezentacja w trakcie postępowań sądowych z ZUS.

KROKIEM MOGĄCYM ZAPOBIEC WYDATKOWANIU ENERGII, NERWÓW I PIENIĘDZY w FAZACH l, ll, lll CZĘSTO OKAZUJE SIĘ PRZEPROWADZENIE AUDYTU.

Przedmiot audytu określany jest przez klienta.
Najczęściej określony jest zakres przedmiotowy i czasowy dokumentacji będącej przedmiotem audytu.

Istotnym elementem audytu jest analiza umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (najczęściej umowy zlecenia, umowy dzieło) pod kątem ich kwalifikacji prawnej, a co za tym idzie - obowiązków podatkowych.

Efektem audytu jest często modyfikacja zapisów poszczególnych rodzajów umów, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zapraszamy!