upomnienie, nagana

Myślisz: „co tam...“ Upomnienie lub nagana na wynagrodzenie nie wpływa.
Po roku nienagannej pracy znika z akt osobowych.

UWAGA!
Zastosowanie kary może być wstępem do bardzo dotkliwych działań (wypowiedzenia czy dyscyplinarki).

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 i Twojej argumentacji w stylu: „Wysoki Sądzie, byłem dobrym pracownikiem“, pracodawca powie: „Pracownik wykonywał swoją pracę fatalnie i sam to przyznał nie odwołując się od kary porządkowej".

Nie przekonasz sądu argumentacją, że nie miałeś czasu czy nie wiedziałeś, że odwołanie może okazać się istotne. Niezłożenie sprzeciwu, a w przypadku jego nieuwzględnienia niewystąpienie do sądu pracy o uchylenie kary zminimalizuje Twoją szansę w procesie o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

Czas?

7 dni na złożenie sprzeciwu,

14 dni od odrzucenia sprzeciwu na wystąpienie do sądu pracy o uchylenia zastosowanej kary.

ZRÓB TO DOBRZE!