wypowiedzenie

Wypowiedziano Ci Umowę o pracę?

Pomożemy w Twojej walce, jeśli:
-  Zrobiono to, naruszając przepisy,
Przyczyny wskazane w uzasadnieniu były niekonkretne lub nieprawdziwe,

Prowadzimy sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o odprawę przewidzianą w ustawie o zwolnieniach grupowych.
Walka o odszkodowanie nie wyłącza możliwości walki o odprawę.

art. „6x wynagrodzenie za pracę”

Bywa, że wypowiedzenie jest epilogiem działań mobbingowych
oglądaj „Nie daj się pracodawcy - o mobbingu w Polsce”
art. „Mobbing – taktyka kosztuje”
– wtedy masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kluczowe okażą się dowody – wskażemy Ci jakie będą potrzebne. Pamiętaj! 21 dni to mało. Nie zwlekaj.

Jeśli obawiasz się, że niebawem dojdzie do bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, zadbaj o dowody na swoją korzyść. Po rozwiązaniu umowy możesz zostać odsunięty od stanowiska pracy, dokumentów oraz dostępu do firmowej poczty e-mail. Jeśli liczysz na zeznania świadków, możesz się srogo zawieść. Koledzy i koleżanki mają rodziny, kredyty i inne płatności, które spowodują, że nagle stracą pamięć.

ZADBAJ O KONKRETNE DOWODY WCZEŚNIEJ!